کاندید ایده آل برای تزریق چربی چه کسی می باشد ؟

بطور کلي بهترين کانديد ها براي تزريق چربي عبارتند از :
* افرادي که دچار چين و چروک ، افتادگي يا اسکار در ناحيه صورت هستند
* فرد درجاتي از پري و برجستگي و نماي جوان صورت خود را از دست داده باشد
* فرد از نظر جسماني سالم باشد
* فرد از نظر رواني يا ثبات (stable) باشد
* درخواست بهبود در ظاهر خود را داشته باشد
* انتظارات واقع گرايانه داشته باشد
* از ساير روشهاي درماني آگاهي داشته باشد.
فقيهي