کاربرد اسکارلت

-جوانسازي پوست صورت و بدن
-درمان شلي و افتادگي پوست صورت و بدن
-افزايش قوام و تونيسيته پوست صورت و بدن
-درمان آکنه فعال با از بين بردن باکتري مولد آکنه
-درمان اسکار آکنه
-درمان منافذ باز پوستي
-پيلينگ بدون ايجاد آسيب پوستي
-بهبود اسکارهاي سطحي
-کاهش ترشح سبوم و درمان سبوره
-درمان ضايعات عروقي پوست و روزاسه
-کاهش چين و چروک حتي در نزديکترين مناطق به چشم
-از بين بردن خطوط خنده و اخم Fine
-درمان لک، پيگمنتاسيون و PIH
-شفاف کردن پوست
-کاهش استريا و استرچ مارک- دستگاه اسکارلت
کيميا