کاربردهای RF فرکشنال

جوانسازي پوست
درمان شلي و افتادگي پوست
ليفتينگ پوست بدون جراحي
افزايش قوام و تونيسيته پوست
درمان اسکار اکنه
درمان منافذ باز پوستي
پيلينگ بدون ايجاد اسيب پوستي
بهبود اسکار هاي سطحي- دستگاه اسکارلت
کاهش ترشح سبوم و درمان سبوره
درمان ضايعات عروقي پوست
کاهش چين و چروک
از بين بردن خطوط خنده و اخم fine
درمان لک ، پيگمنتا سيون و PIH
شفاف کردن پوست
کاهش استريا و استرچ مارک