چگونه می توان شل شدگى واژن را درمان کرد!

چگونه مي توان شل شدگي واژن را درمان کرد و با چه روش هايي اين کار اماکن پذير است؟
در دهه چهارم عمر (30-40 سالگي) همزمان با کاهش توليد و يا کمتر شدن اثر هورمونهاى استروژن و پروژسترون، تونسيته بافتهاى داخلى وخارجى تناسلى کم شده و شروع شل شدگى واژن و کاهش حجم در لبهاى خارجى تناسلى خواهد بود. جالب است بدانيد، شل شدگى واژن حتي در بانوانى که زايمان طبيعي را هم تجربه نکرده اند و يا حتى بانوانى که بارورى نداشته اند هم اتفاق مى افتد. همين مسئله شل شدگى واژن در زندگى زناشويي بسيارى از بانوان ايجاد اختلال کرده و بطور غير مستقيم ريشه انبوهى از مشکلات اجتماعى و خانوادگى مى باشد.
در مطالعات انجام شده 50% خانمهاى سنين پس از يائسگى دچار سوزش و خشکى واژن، عفونتهاى ادرارى و درد در هنگام نزديکى هستند و در کل کيفيت زندگى در آنان پايين تر است. اين روش ميتواند خارش و سوزش ناحيه واژن را که ناشى از خشکى آن است برطرف کند. در سال‌هاي اخير، جراحي زيبايي واژينال به ويژه لابياپلاستي و واژينوپلاستي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون هميشه از جراحى پلاستيک جهت ترميم تغييرات ظاهرى ناحيه ولو و واژن که در اثر عوامل ارثي – بارداري يا ناشي از افزايش سن مي باشد، استفاده ميشد.
اما جديداً از روشهاى ليزرى نوينى براى درمان مشکلات مذکور در ناحيه ولو و واژن استفاده ميشود، که روشي امن و غير تهاجمي است، و منجر به بازسازي مخاط واژن به طور سرپايي مي شود. در روش ليزر واژينال نتايج بسيار عالي بوده و بانوان به فاصله يک ماه بعد از يک جلسه درمان، به ميزان زيادي آرامش و رضايت را به دست خواهند آورد، البته براي تکميل دوره درماني نياز به 3 جسه با فواصل يک ماه است. اين وسيله بافت مخاطي ناحيه تناسلي را به حالت قبل از يائسگي باز مي گرداند.