چه عواملی باعث تسریع روند پوست می شوند؟

پیری پوست یک روند تدریجی و حتمی است که با افزایش سن رخ می دهد و اجتناب ناپذیر است. پوست به مرور زمان خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و چروک می گردد. عوامل زیادی در روند آن تاثیر گزار است و باعث تسریع و تشدید آن می شود. دستگاه اسکارلت

استرس
بیماری ها
نور آفتاب
یائسگی
تغییرات هورمونی
آلودگی هوا
سیگار
ژنتیک
رسیدگی نکردن به پوست و تغذیه نادرست که این ها از جمله عواملی هستند که باعث می شوند پوست افراد دوچار پیری زودرس شود.