چرا استفاده از دستگاه های تصفیه آب ضروری است

عامل بسیاری از بیماری ها، عدم استفاده از آب سالم تر است. افـزایش جمعیت و رشد آلودگی هـای صنعتی و کشاورزی باعث کاهش کیفیت آب حتی در شهرهائی که در قدیم آب گوارا داشته اند شده است. کلر موجود در آب و زنگ زدگی و قدیمی بودن سیستم های لوله کشی و همچنین نفوذ آلودگی هایی چون سموم کشاورزی و فاضلاب های صنعتی به سفره آب های زیر زمینی باعث افزایش بیماری هائی نظیر وبا، اسهال، تیفوئید و انواع عفونت های پوستی می شود و ازدیاد املاح و مواد زائد موجود در آب نیز می تواند باعث بیماری هائی مانند سرطان ریه، بیماری های کلیوی، گوارشی و حتی ناراحتی های عصبی شود.
در ذیل به ضرورت استفاده از دستگاه های تصفیه آب و تأثیر آنها در بهداشت و سلامت افراد خانواده پرداخته شده است؛
چرا خانواده های ایرانی باید در منزل خود از دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده کنند؟

در حقیقت نه تنها خانواده های ایرانی بلکه تمام مردم دنیا باید در منزل خود جهت تصفیه آب آشامیدنی که شامل آب مصرفی جهت نوشیدن، چای، قهوه، طبخ غذا و حتی آبکشی سبزیجات و میوه ها باید از دستگاه تصفیه آب خانگی استفاده کنند.
ضرورت استفاده از دستگاه های تصفیه آب
تا به امروز در تمام دنیا بر روی آب بهداشتی که توسط سازمان های آب تأمین و از طریق شبکه های آبرسانی توزیع می شود، دو عمل انجام می شود:
1. به روش های فیزیکی (نظیر حوضچه های ته نشینی و استفاده از آشغال گیرها) تا حدودی مواد معلق در آب حذف می شوند.
2. با استفاده از مواد شیمیایی (عمدتاً کلر و مشتقات آن) میکروب زدایی انجام می شود.
اما این میزان تصفیه و میکروب زدایی برای آن قسمت از آب که صرف آشامیدن انسان می شود کافی نیست. زیرا املاح و مواد مضر که در آب به صورت محلول وجود دارد (نظیر نیترات، آرسنیک، سموم کشاورزی، فلزات سنگین و ...) با این روش از آب حذف نشده و وارد بدن انسان می شود. ولی دستگاه های تصفیه آب با فیلتر اسمز معکوس قادر است مواد مضر محلول در آب را حذف نماید به طوری که آب خروجی از این دستگاه ها عاری از هرگونه مواد زیان بار است.