پیاز درمانی و سنگ کیسه صفرا

۱پیازدرشت راریزریزکنیدودر۴ قاشق سوپخوری روغن زیتون ان را نیم پزکنید و۱۵۰گرم اب را به ان بیفزایدو بگذارید ۱۰ دقیقه بجوشد ،سپس تا گرم است ان را بنوشید ،چند شب متوالی این سوپ را تهیه و مصرف کنید ،موقع خواب که درست ۲ ساعت باید از مصرف آش پیازگذشته باشدباید ۱فنجان جوشانده پوست سیاه توسه مصرف کنید و برای تهیه جوشانده پوست سیاه توسه باید ۲ تا ۵ گرم پوست کلفت و خشک سیاه توسه را در ۱۰۰تا ۱۵۰ گرم اب بجوشانید و۴تا۶ ساعت بگذارید دم بکشد و اب ان سردشود پس از ان باید صاف وشیرین نموده مصرف نمائید. اگر فردا یا روزهای بعد موقع ادرار احساس دردکردید علامت اینست که معالجه موثر شده و شنهای کیسه صفرا خارج شده است بازهم در هر حال این معالجه را تکرار کنید.