پوست حساس چیست؟

اصطلاح پوست حساس زمانی به کار برده می شود که پوست در برابر مواد بیرونی به خصوص مواد آرایشی و بهداشتی پوستی واکنش های غیر معمول نشان دهد. ۵۰ درصد افرادی که دچار پوست حساس هستند فقط یک احساس ناخوشایند را در پوست خود بیان می کنند و هیچگونه تغییر ظاهری در پوست ایجاد نمی شود اما در نیمی از موارد نیز تغییرات ظاهری به شکل قرمزی و حتی التهاب در پوست تظاهر می نماید. احساس ناخوشایندی که این افراد تجربه می کنند به شکل خارش، سوزش، گزش حشره، گر گرفتگی و بر افروختگی پوست می باشد. اکثر این افراد برای پرهیز از ایجاد حس ناخوشایند حتی در مسافرت ها نیز ترجیح می دهند همان موادی که برایشان آزار دهنده نیست با خود همراه داشته باشند.

بر اساس مطالعات انجام شده در آمریکا حدود ۵۲ درصد افراد دچار پوست های حساس هستند. پوست صورت بیشترین ناحیه درگیر است و تقریبا” در ۸۰ درصد بیماران احساس ناخوشی در صورت ظاهر می شود. سایر نواحی درگیر به ترتیب عبارتند از دست ها، پوست سر، گردن و پشت

پوست حساس در زنان به مراتب بیشتر از مردان دیده می شود. علائمی که بیماران ذکر می کنند در فصول مختلف سال متفاوت می باشد به گونه ای که احساس سوزش و خارش بیشتر در فصل تابستان دیده می شود. اما احساس گزش و برافروختگی ممکن است در فصول سرد سال بیشتر دیده شود.

یکی از بهترین توصیه هایی که به منظور رهایی از پوست حساس مطرح است قطع تمام فراورده های آرایشی و بهداشتی غیر استاندارد می باشد. اکیدا توصیه می شود به منظور پیشگیری از این بیماری افراد از مصرف فراورده های غیر استاندارد و فاقد مجوزهای وزارت بهداشت اجتناب نمایند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی