پرسش های متداول دستگاه اسکارلت

1- میزان تورم و قرمزی در ناحیه درمان ، بعد از انجام اسکارلت به چه میزانی است؟
با توجه به وجود میکروموتور و نیز به کار گیری Insulat-ed Needles –Non در دستگاه اسکارلت، عملا اریتم و ادم پس از انجام پروسه بسیار ناچیز خواهد بود، تا حدی که بیمار قادر خواهد بود بلافاصله به کار و فعالیت روزانه خود بازگردد.

2- چند جلسه درمانی و با چه فواصلی جهت دستیابی به نتایج درمانی مطلوب نیار است؟
به طور معمول، 4 جلسه با فواصل ماهی یکبار برای بیماران انجام می شود.

3-چه مدت بعد از انجام پروسه، می توان انتظار نتیجه مطلوب درمانی را داشت؟
بهترین نتیجه درمانی ، 6 ماه پس از انجام پروسه خواهد بود. دستگاه اسکارلت

4-آیا در مناطقی که ژل یا بوتاکس تزریق شده ، می توان اسکارلت انجام داد؟
انجام اسکارلت در این نواحی ممنوعیتی ندارد اما هرگونه درمان حرارتی ،از عمر ژل و بوتاکس می کاهد و احتمال نیاز به ترمیم را در پی خواهد داشت.
معیری