ویژگی های اصلی رژیم مدیترانه ای

گیاهان و سبزیجات ( مانند میوه ها، انواع سبزیجات، حبوبات و غلات ) به میزان زیاد در رژیم غذایی مدیترانه ای مصرف می شوند.
÷ از خوراکی ها تازه و مخصوص همان فصل استفاده می گردد و کمترین فرایند در حین پخت روی آنها صورت می گیرد.
÷ میوه های تازه در این رژیم به عنوان دسر مصرف می شوند. شیرینی های دارای شکر تغلیظ شده یا عسل چند بار در هفته مصرف می شوند.
÷ چربی مورد نیاز بدن در رژیم مدیترانه ای از روغن زیتون تامین می شود.
÷ رژیم مدیترانه ای دارای چربی اشباع کمی است ( کمتر از 7 تا 8 درصد کل انرژی ). در حالیکه چربی 25 تا 35 درصد کل انرژی را در این رژیم تشکیل می دهد،بیشتر چربی مورد نیاز بدن در این رژیم از چربی های غیر اشباع تشکیل می شود.
÷ لبنیات، خصوصاً پنیر و ماست روزانه به میزان کم یا در حد متوسط مصرف می شوند.
÷ ماهی و مرغ به میزان کم یا در حد متوسط مصرف می شوند.
÷ حداکثر تا 4 عدد تخم مرغ در هفته مصرف می شوند.
÷ گوشت های قرمز به میزان کم مصرف می شود. 

سلامت و زیبایی