ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی

تخم بوقلمون به رنگ قهوهاي مايل به زرد با لکه هاي قهوه اي و بزرگتر از تخم مرغ ميباشد . دوره انکو باسيون تخم ( تبديل تخم به جوجه ) در بوقلمون 28 روز است . وزن يک بوقلمون گوشتي ظرف مدت يک هفته به دوبرابر ميرسد و در سن 4 هفتگي 40 بار سنگين تر از روز اول است هر جوجه بوقلمون نر گوشتي 40 کيلوگرم غذا ميخورد تا به وزن 16 کيلو گرم برسد امروزه بکار گيري روشهاي مدرن پرورش بوقلمون گوشتي زمان بهره دهي و ضريب تبديل غذايي را در آنها کاهش داده است بوقلمون هاي ماده را معمولا تا سن 14 هفتگي و رسيدن به وزن 5/7 کيلو گرم پرورش ميدهند . در حاليکه بوقلمون هاي نر تا سن 20 هفتگي و رسيدن به وزن 16 کيلوگرم نگه داشته ميشوند .
جوجه بوقلمون ماده معمولا به صورت لاشه کامل به فروش ميرسد در حاليکه بوقلمون هاي نر اغلب به صورت فراورده هاي گوشتي نظير سوسيس ، کالباس ، ژامبون ، همبرگر و .... نيز عرضه ميگردد يک بوقلمون ماده 5/7 کيلويي حدود 60% گوشت سفيد ( عمدتا در قسمت سينه ) و 40 % گوشت قرمز دارد . هر دو لاشه نر و ماده بصورت قطعات کوچکتر بسته بندي شده ، تازه يا منجمد تهيه و توزيع ميگردند .  

سلامت و زیبایی