هوزینگ

آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتما تصفيه مقدماتي مي گردد. هوزينگ هاي فيلتر تصفيه آب جهت عمليات پيش فيلتراسيون قبل از سيستم هاي اسمز معکوس، نانوفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون جهت حذف ذرات معلق تا ميکروناژهاي پايين مورد استفاده قرار مي گيرند.
هوزينگ ها در دو جنس استينلس استيل و (FRP) ارائه مي شوند. هوزينگ هاي واترسيف از جنس استنلس استيل و هوزينگ هاي Aqualine و VETEC از جنس FRP مي باشند.

کاربرد هاي فيلتر هوزينگ هاي استنلس استيل:
• پيش فيلتراسيون واحدهاي اسمز معکوس
• فيلتراسيون آب هاي آشاميدني
• فيلتراسيون آب هاي سطحي
• فيلتراسيون آب بويلرها و برج هاي خنک کننده
• فيلتراسيون آب هاي فرايندي و پرکن بطري

کاربردهاي فيلتر هوزينگ هاي (FRP) :
تصفيه آب استخرهاي شنا
• سيستم هاي فيلتراسيون جهت استفاده‌ خانگي
• پيش تصفيه براي سيستم هاي اسمز معکوس
• مواد شيميايي