مکانیسم اثرآر اف فرکشنال ( اسکارلت) چگونه است؟

در اين سيستم تعدادي سوزن بسيار ظريف و باريک به طور همزمان به عمق پوست وارد ميشوند، بين ???mm الي ???mm با توجه به منطقه درمان و ضخامت پوست در آن ناحيه که معمولاً توسط دستگاه پيشنهاد و توسط پزشک تنظيم ميشود. دستگاه اسکارلت

اثرات آر اف فرکشنال به طور خلاصه به شرح زير ميباشد:
تحريک توليد کلاژن در پوست و در نتيجه سفت کردن پوست
حذف يا کاهش خطوط پاکلاغي دورچشم يا خطوط دور دهان
حذف يا کاهش خطوط پيشاني يا اخم
کمک به جذب داروهاي موضعي پوست
کاهش نماي چروک، لک هاي پوستي و آسيبهاي ناشي از آفتاب
درمان اسکار آکنه و آبله مرغان
کاهش نماي اسکار و ترکهاي پوستي(استريا)
کاهش نماي منافذ باز پوستي
کمک به روزاسه (قرمزي) و عروق ريز پوستي