ملاحظات روز عمل لیپوماتیک

– رضايت‌نامه و براعت‌نامه مخصوص تخليه چربي پيش از آماده‌سازي بيمار و شروع عمل از وي اخذ مي‌گردد.
– گرفتن عکس از نواحي مورد نظر درمان از نماي روبرو، پشت و طرفين و رضايت بيمار از گرفتن عکس‌ها و ثبت آن در رضايت‌نامه سپس نواحي مورد درمان را با مارکر مشخص نموده و مجدداً عکس گرفته مي‌شود. قيمت ليپوماتيک
– پوشاندن لباس و گان ويژه به بيمار در صورتي که ناحيه درماني شکم و پهلوها، باسن، ران‌ها و … باشد، بهتر است لباسهاي زير بيمار نيز درآورده شوند.

مانيتورينگ حين و پس از عمل
قبل و بعد از عمل مي‌بايست علايم حياتي چون فشار خون و ضربان قلب بيمار ثبت شود. در جلسات درماني که بيش از ???? سي سي حجم تخليه مي‌شود بهتر است حين درمان مانيتورينگ قلبي با پالس اکسي متري و کنترل فشار خون انجام شود و اکسيژن کمکي نيز وجود داشته باشد.
بيماراني که تحت آرام‌بخش عميق يا بيهوشي قرار داشته‌اند بهتر است تا ريکاوري کامل مانيتور شوند.

ملاحظات بلافاصله پس از عمل
تزريق ??? تا ???? سي سي نرمال سالين همراه با يک گرم سفازولين و آمپول دگزامتازون.
تميز کردن بدن بيمار و پانسمان مناسب همراه با پمادهايي چون موپيروسين بر روي محل‌هاي برش.
پوشيدن گن ويژه بيمار.
به علت اثر داروهاي بي‌حسي و آرام‌بخش‌ها بهتر است بيمار با يک همراه محل کلينيک را ترک کند.