مقایسه چهاردستگاه لیزری و غیر لیزری درجوانسازی پوست

درحال حاضر چهار نوع چهاردستگاه ليزري و غير ليزريدرجوانسازي پوست مطرح است.از اين دستگاههابراي افزايش درخشندگي و صافي پوست از بين برن تيرگي ولکه هاي صورت،کاهش چروکهاي صورت وکاهش افتادگي و شل شدن وافزايش سفتي و قوام پوست استفاده ميشود.هرکدام از اين ليزرها مشخصه هائي دارند،که در انتخاب آنها براي هر فرد تأثير ميگذارد.در اينجا به مقايسه اين دستگاهها مي پردازيم تا بيماران در انتخاب آنها باهمفکري پزشک متخصص پوست خود آگاهي بيشتري داشته باشند
1- ليزر افيرم
affirm -2 ليزر CO2 فراکشنال
3-IPL
RF-4

ليزر افيرم Affirm :
برمبناي اصل فراکسل است. (مراجعه شود به مقاله ليزر فراکسل براي جوانسازي پوست) ايمن و کم ريسک است .پوست صورت به دنبال انجام آن زخمي نميشود.فرد ميتواند فرداي روز ليزر در محل کار خود حاضر شود.اثرات آن عبارت است از کاهش چروکها، سفت شدن پوست و روشن شدن پوست.اشکال اين ليزر اين است که يکبار انجام دادن آن فايده ندارد. بلکه بايد دست کم شش مرتبه به فاصله هربار يک ماه انجام شود تا اثرات مطلوب ايجاد شود.اين نوع ليزر همچنين براي درماناسکار يا جوشگاه هاي ناشي از بريدگي و يا جاي بخيهو همچنين اسکارهاي ناش از جوش صورت بسيار مؤثر است.درواقع يک نوع ليزر فراکشنال است .اما بهترين نوع ليزر فراکشنال است.درتهراندر حال حاضر فقط يک مرکز مجهز به اين ليزر است. دستگاه اسکارلت

ليزر CO2 فراکشنال :
قويتر از ليزر affirm است و با تعداد جلسات کمتر اثرات مطلوب ايجاد ميشود. اما خوب دردسر بيشتر هم دارد.بدنبال انجام اين ليزر پوست صورت زخمي ميشود. و لازم است بيمار چندروز در منزل استراحت کند.اين نوع ليزر هم برمبناي اصل فراکسل است(مراجعه شود به مقاله ليزر فراکسل براي جوانسازي پوست).اما ستون هاي تخريب در آن بزرگتر بوده لذا با چشم ديده ميشود.اگر بخواهيم براي يک نفر قويترين دستگاه جوانسازي پوست را انتخاب کنيم، ليزر CO2 فراکشنال انتخاب درستي است.اگرچه کمي ريسک آن بالاتر است اما نتايج واضح تر و زودتر ايجاد ميشود.اگر پزشک تجربه و مهارت کافي در انجام آن داشته باشد،مشکلي پيش نخواهد آمد.بخصوص براي اسکارهاي عميق آکنه مناسب است.همچنين براي چروکهاي عميق اطراف دهان نيز بسيار مؤثر است

IPL :
يک دستگاه برميناي استفاده از نور با شدت بالا براي جوانسازي پوست است.اما از نظر فيزيک تفاوتهائي با نور ليزر دارد.سابقه آن از دو ليزر قبلي بيشتر است وسالها است که براي جوانسازي پوست استفاده ميشود.پوست بدنبال انجام آن زخمي نمي شود يا حداکثر يک التهاب و پوسته ريزي مختصر ايجاد شده که در عرض چندروز خوب ميشود.براي ايجاد اثرات مطلوب لازم است چندبار(چهار تا شش مرتبه)به فاصله يک ماه تکرار شود.اين دستگاه بخصوص در موارديکه تغييرات بيشتر ناشي از رنگ پوست کک و مک و لکه هاي قهوه ايي ناش از بالا رفتن سن و همچنين عروق خوني ريز يا تلانژکتازي وجود دارند مناسب تر است.

RF :
اين دستگاه برمبناي استفاده از امواج راديو فرکونسي است وبه کلي با ليزر فرق دارد. استفاده اصلي آن براي کشيدن پوست ودرمان افتادگي است.البته هرگز جايگزين عمل جراحي کشيدن پوستيا Facelift نيست.امابهرحال براي کساني که شرايط عمل جراحي را ندارند ويا نمي خواهند خطرات و هزينه سنگين عمل جراحي را بپذيرند مناسب است.اين دستگاه يک نوع Facelift غير جراحي است.بويژه درکساني که افتادگي پوست آنها هنوز در حدي نيست که نياز به عمل داشته باشد مناسب است.مزيت بزرگ آن اينست که هيچگونه ريسکي ندارد. اما براي ديدن نتايج بايد حوصله داشت.لازم است جلسات مکرر به فواصل سه تا چهار هفته انجام شود.از اين دستگاه براي آب کردن چربي زير پوست هم استفاده ميشود.به خاطر اين براي رفع قب قبو لاغر کردن صورت کار برد دارد.اگر فردي بخواهد روشي براي جوانسازي پوست صورت استفاده کند که هيچ ريسکي نداشته باشد و تغييرات آن تدريجي باشد به نحويکه اطرافيان متوجه نشوند و هيچ گونه التهاب و قرمزي بعداز انجام آن ايجاد نشود،RF روش انتخابي است. همچنين براي درمان افتادگي پوست روش انتخابي است. بدون شک تلفيق و استفاده همزمان دو يا بيشتر از دستگاههاي ذکر شده براساس وضعيت صورت فرد نتيجه بالاتري ايجاد ميکند.