مقایسه لیزر الکساندرایت و آی پی ال در حذف موهای زائد زیر بغل

لیزر الکساندرایت و نور پالسی تشدید شده ( آی پی ال – IPL) در حال حاضر در سراسر جهان برای حذف طولانی مدت و دائمی موهای زائد استفاده می شوند. مکانیسم رفع موهای زائد در هر دو روش بر اساس هدف قرار دادن رنگدانه ملانین در فولیکول مو است. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثربخشی و عوارض جانبی لیزر الکساندرایت و آی پی ال برای حذف موهای زائد زیر بغل است. در این تحقیق ۸ نفر زن مورد مطالعه قرار گرفتند. IPL در سمت راست بدن و لیزر الکساندرایت در سمت چپ بدن آنها استفاده شد. نتیجه پاتولوژی نمونه بیوپسی شمارش موها قبل از انجام آزمایش،بلافاصله بعد از آزمایش و پس از گذشت ۳ ماه از انجام آزمایش بررسی شد. بررسی مورفولوژی و بافت شناسی نمونه بیوپسی نشان داد که هر دو روش کارآمد و بدون عوارض می باشند.
شفاتجهیز 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی