مقایسه لیزر الکساندرایت و آی پی ال در حذف موهای زائد زیر بغل

ليزر الکساندرايت و نور پالسي تشديد شده ( آي پي ال – IPL) در حال حاضر در سراسر جهان براي حذف طولاني مدت و دائمي موهاي زائد استفاده مي شوند. مکانيسم رفع موهاي زائد در هر دو روش بر اساس هدف قرار دادن رنگدانه ملانين در فوليکول مو است. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثربخشي و عوارض جانبي ليزر الکساندرايت و آي پي ال براي حذف موهاي زائد زير بغل است. در اين تحقيق ? نفر زن مورد مطالعه قرار گرفتند. IPL در سمت راست بدن و ليزر الکساندرايت در سمت چپ بدن آنها استفاده شد. نتيجه پاتولوژي نمونه بيوپسي شمارش موها قبل از انجام آزمايش،بلافاصله بعد از آزمايش و پس از گذشت ? ماه از انجام آزمايش بررسي شد. بررسي مورفولوژي و بافت شناسي نمونه بيوپسي نشان داد که هر دو روش کارآمد و بدون عوارض مي باشند.
شفاتجهيز 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی