معجزه ای در جوانسازی وایجاد کشش در پوست

RF فرکشنال با دستگاه اسکارلت از امواج رادیوفرکانس استفاده می نماید که همان تکنولوژی فرکشنال میکرونیدلینگ است وبا استفاده ازنیدل هایی که درپوست واردمی شود.
دستگاه اسکارلت از امواج رادیو فرکانس با تکنولوژی فرکشنال (Microneedling) استفاده می نماید .

نحوه کار دستگاه اسکارلت :
49عدد نیدل به طور همزمان وارد پوست خواهد شد که عمق تفوذ انها بین 3.5 - 5mm بادقت 1mm قابل تنظیم می باشد .
گرمای تولید شده توسط RFفرکشنال دو اثرایجاد می کند:

اثر فوری : انقباض بافتی ناشی از انقباض فیلامان های کلاژن والاستین
اثر تاخیری : افزایش سنتز کلاژن والاستین

با توجه به قانون اهم وبا توجه به اینکه بیشترین مقاومت مربوط به اپیدرم است ، حرارت بسیارکمی در اپیدرم ایجاد شده خطر ایجاد آسیب حرارتی و سوختگی در اپیدرم بطورکامل از بین خواهد رفت . همچنین اگر نوک این نیدل ها به بافت چربی برخورد کنند با توجه به بیشتر بودن مقاومت چربی نسبت به درم ، انرژی به درم منتقل شده لیز چربی در ناحیه درم مشاهده نخواهد شد توان بالای دستگاه در کنار پخش حرارت به صورت قطره اشک امکان رسیدن دمای پوست را تاحدود 60-55 درجه فراهم می کند . این دما موجب شکستن پیوندهای هیدروژنی وهیدروفوبی و بازکردن مارپیچ پروتئینی کلاژن می شود . پس از سرد شدن پروتئین ساختار اولیه به ساختارهای ثانویه و ثالثیه بازگشته ، با تشکیل مجدد پیوندهای هیدروژنی وهیدرو فوبی ، رناچوراسیون کامل کلاژن ایجاد می شود. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
پایگاه خبری زیست آنلاین
خدمات شنوایی سنجی