مشاهدات پزشکان در ژاپن، کره، امريکا

پروفسور Tamura Tasuji، مرکز بازتواني Kiefuku، ژاپن:
در اينجا مي خواهيم با هم بيماري را بررسي کنيم که بعد از مصرف آب يونيزه قليايي، بيماري هاي پوستي او بهبود يافت. اين بيمار 10 سال اگزما داشت درمان هاي تخصصي زيادي که روي اين بيمار انجام گرفت جوابگو نبود. اين بيمار 70 ساله است و اندام تحتاني او درابتدا دچار اگزماي حاد و سپس به اگزماي مزمن مبتلا شده است. زمانيکه او در بيمارستان هاي تخصصي پوست بستري بوده است اندام تحتاني چپ او به خوبي به درمان جواب داد اما درمان روي پاي چپ بدون پاسخ بود. او خارش شديدي را تحمل مي کرد که پس از خارش دچار خونريزي مي شد. در طول 10 سال گذشته، متخصصان زيادي درمان او را برعهده گرفتند. وقتي من در ابتدا او را معاينه کردم، اطراف مفاصل تحتاني او وزيکول هاي زيادي وجود داشت.

من به او آب يونيزه قليايي را پيشنهاد دادم، او از آب يونيزه قليايي استفاده کرد و از آب اسيدي دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی براي شست و شوي ساير قسمت هاي داراي اگزما استفاده کرد. بعد از 2 هفته درمان، وزيکول هاي چرکي او خشک شد و اگزما کاملاً از بين رفت و هيچ اثري از آن وجود نداشت. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی