مراحل انجام آر اف فرکشنال چگونه است ؟

بهتر است در روز درمان، خانمها با پوست تميز و بدون آرايش، و آقايان با صورت اصلاح شده مراجعه نمايند .ناحيه درمان با کرم هاي بي حسي موضعي پوشانده خواهد شد . بعد از ??-?? دقيقه پوست محل درمان شسته شده و ضدعفوني خواهد شد. جلسه درماني بسته به محل درمان حدود ??-?? دقيقه طول خواهد کشيد.قبل از شروع درمان هر فردي يک سري مخصوص خريداري ميکند. هرسري يا تيپ دستگاه براي جلوگيري از انتقال بيماري تنها جهت يک فرد قابل استفاده بوده و استفاده از آن جهت شخص ديگر(حتي نزديکان) ممنوع است .بعد از درمان مي توان با استفاده از کيسه يخ پوست را خنک و آرام نمود .استفاده از کرم ترميم بعد از کيسه يخ به کاهش سريع تر التهاب پوست کمک ميکند . دستگاه اسکارلت
پزشک انلاين