متوسط جلسات لیزر موهای زائد به چه صورت می باشد؟

بايد توجه داشت که متوسط جلسات ليزر موهاي زائد در صورتي که در بيماراني که زمينه هورموني ندارند 7 – 5 جلسه و در بيماران داراي مسائل هورموني 2 برابر اين مقدار است که البته چنانچه در بالا ذکر شد اين يک عدد متوسط است و بسياري از بيماران زودتر يا ديرتر از اين به نتيجه مي رسند . رفع موهاي زائد
ليزر موهاي زائد عمدتاً روي موهاي موجود در حال رشد موثر و تاثيري روي درآمدن موهاي جديد در آينده ندارد و لذا درمان اختلالات هورموني براي جلوگيري از پيدا شدن موهاي جديد در بيماراني که زمينه دارند الزامي است . عکس اين مطلب هم صادق است يعني در بيماراني که پرموئي با علل هورموني دارند درمان مسائل هورموني در ظرف 6 ماه کمتر از 20% روي موهاي موجودشان تاثير دارد و بايد براي درمان موهاي موجود از ليزر استفاده کرد بنابراين ليزر موهاي زائد و درمان هورموني مکمل يکديگرند . بايد توجه داشت که بايد به محض مشاهده افزايش مو به فکر وجود زمينه هورموني پر موئي و درمان آن ضمن ليزر بود . در خانمهايي که نزديک دوران يائسگي هستند افزايش هورمون مردانه علت اصلي پرموئي ايجاد شده است که تحت نظر پزشک و با انجام ليزر موهاي زائد قابل بهبود است . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی