ماندگاری چربی چه مدت میباشد ؟

ماندگاري چربي را در محل تزريق بدقت نمي توان مشخص کرد .در هر بار تزريق درصدي از سلول هاي چربي زنده مي مانند و ماندگار خواهند بود . ماندگاري چربي در نواحي اي از بدن که کمتر حرکت ميکند مانند گونه ها ،زيرچشم ،پشت دست و سينه بيشتر است و در نواحي اي از بدن که دائما در حرکت مي باشند مانند لب و اطراف دهان کمتر است. معمولا چربي به آهستگي توسط بدن جذب مي شود، اگر چه ميزان جذب متغير بوده و غالبا پيشگويي آن امکان پذير نمي باشد. در بسياري از بيماران ممکن است حدود ??% از چربي تزريق شده در طي چند ماه اول جذب شود .

از آنجائي که همه سلولهاي چربي تزريق شده زنده نمي ماند اين تمايل وجود دارد که تصحيح بيش از حد مورد نياز انجام شود ، تا بعد از گذشت چند هفته نتايج نهائي مطلوب تر بدست آيد . اخيرا چربي را با پلاکت غليظ شدهPRP ترکيب و به بافت تزريق ميکنند تا عمر آن طولاني شود .در ضمن تزريق پيش از اندازه در يک ناحيه باعث مي شود که خونگيري در آن ناحيه مختل شود وچربي تزريق شده نکروز شده و از بين برود بنابراين به پزشک خود اصرار نکنيد که بيش از آنچه که خود صلاح مي داند در يک جلسه به شما چربي تزريق نمايد.

اکثر بيماراني که تزريق چربي انجام مي دهند از نتايج عمل راضي مي باشند ودر بسياري از بيماران تزريق چربي مي تواند به مقدار قابل توجهي چين وچروک وافتادگي صورت را کاهش دهد . اگر چه ميزان جذب چربي در افراد مختلف متغيير بوده وغالبا پيشگويي آن امکان پذير نمي باشد . اما در بسياري از بيماران ممکن است حداقل نيمي از چربي تزريق شده در طي چند ماه اول جذب شود

.تقريبا در تمامي بيماران مقداري از چربي تزريق شده به طور دائم باقي مي ماند هر چند اين مقدار از بيماري به بيماري ديگر متفاوت بوده وممکن است براي بر طرف کردن کامل چين وچروک وافتادگي پوست تزريق دوم ودر بعضي موارد تزريق سوم لازم باشد . همچنين اخيرا مشاهده شده است که اگر همزمان با تزريق چربي ليزر فرکشنال co2 روي ناحيه تزريق شده انجام شود نتايج جوانسازي به مراتب بيشتر خواهد شد .
دکتر ملکي