لیزر CO2 فراکشنال

قویتر از لیزر affirm است و با تعداد جلسات کمتر اثرات مطلوب ایجاد میشود. اما خوب دردسر بیشتر هم دارد.بدنبال انجام این لیزر پوست صورت زخمی میشود. و لازم است بیمار چندروز در منزل استراحت کند.این نوع لیزر هم برمبنای اصل فراکسل است(مراجعه شود به مقاله لیزر فراکسل برای جوانسازی پوست).اما ستون های تخریب در آن بزرگتر بوده لذا با چشم دیده میشود.اگر بخواهیم برای یک نفر قویترین دستگاه جوانسازی پوست را انتخاب کنیم، لیزر CO2 فراکشنال انتخاب درستی است.اگرچه کمی ریسک آن بالاتر است اما نتایج واضح تر و زودتر ایجاد میشود.اگر پزشک تجربه و مهارت کافی در انجام آن داشته باشد،مشکلی پیش نخواهد آمد.بخصوص برای اسکارهای عمیق آکنه مناسب است.همچنین برای چروکهای عمیق اطراف دهان نیز بسیار مؤثر است. دستگاه اسکارلت
شیرازی پور