عوارض ژل پاژ

عوارض ژل پاژ :حدود ? سال پيش ژلي به نام پاژ وارد بازار جهاني شد که تنها مزيت اين ژل ماندگاري دائم اين ژل بود چون اغلب ژل ها بين ? تا ? ماه ماندگاري دارند و جذب بافت پوست مي شود اين ماندگاري ژل پاژ باعث شد مورد استقبال شديدي قرار گيرد اما متاسفانه بعد از چند سال عوارض خود را نشان داد.

تزريق ژل
ژل ها به قسمت گونه و لب و زير چشم تزريق مي شود .

ما ار مجموع ? نوع ژل داريم
?)ژل هايي که مدت محدود دارند و بين ?تا ? ما ماندگاري دارند
?) ژل هايي که نيمه دائمي هستند و بين ? تا ? سال ماندگاري دارند
?) ژل هاي دائمي که معتبر نيستند و عوارض بالايي را طي طول زمان نشان ميدهد
در اين قسمت ميخواهم اطلاعاتي در مورد ژل هاي دائمي و عوارض آن باز گو کنم

عوارض ژل پاژ
عوارض ژل پاژ
عوارض ژل پاژ
عفونت هاي چشمي و جا به جايي ژل در صورت از مهمترين عوارض اين ژل مي باشد

پزشکان جراح براي تخليه اين ژل ها مجبور به شکافت کوچکي در قسمت تزريق شده شدند يا در کنار چشم ، حتي گاهي مجبور به شکافت در قسمت گونه بودند تا بتوانند اين ژل را تخليه کنند اما اين ژل به صورت کامل تخليه نمي شود و با هر دستکاري در قسمت تزريق شده ژل باعث واکنش سلولي مي شود و چون به صورت کامل تخليه نمي شود قسمت تزريق شده دچار نا هماهنگي مي شود .

از عوارض ژل پاژ مي توان واکنش سلولي به داروهاي بي حسي را تيز نام برد .
تحريک به جا به جايي ، اين جا به جايي به حدي است که حتي ژلي که در قسمت گونه تزريق شده مي تواند به سمت گردن حرکت کند که گاهي براي بعضي افراد اين اتفاق مي افتد که نسبت به ژل تزريق شده حالت تدافعي گرفته و به عنوان يک جسم خارجي با آن رفتار کرده که سيستم ايمني بدن نسبت به ژل تزريق شده (پاژ) واکنش سلولي نشان مي دهد.

تخليه ژل پاژ
پزشکان هر چه سريعتر بايد اين ژل را تخليه کنند زيرا با گذر زمان باعث سفتي ژل مي شود
به تدريج باعث بد شکل شدن صورت و عدم امکان تخليه خواهد شد و حتي افرادي که بعد از تزريق دچار هيچ مشکلي نمي شوند بعد از جراحي هاي ديگر که در صورت خود انجام مي دهند و يا حتي دندان پزشکي! زماني که داروهاي بي حسي به صورتشان تزريق مي شود ژل پاژ تحريک مي شود و واکنش نشان مي دهد و لازم است که سريعا تخليه شود و در صورت تخليه نشده صورت دچار آبسه مي شود به اين نوع تخليه ، تخليه اورژانسي مي گويند .

امروزه روش هاي مختلفي براي تخليه ژل وجود دارد .
جراحي براي تخليه ژل لب باعث به جود آمدن جاي اسکار بر روي لب مي شود .