عوارض انجام لیزر موهای زائد چیست؟

رنگ پوست ناحيه اي از بدن که تحت درمان با اشعه ليزر قرار مي گيرد اندکي قرمز مي شود که طي يک تا دو ساعت بعد تدريجاً از بين مي رود.
عوارض شديد شامل تاول و اسکار فقط در موارد عدم رعايت انتخاب دستگاه مناسب و يا عدم بکارگيري پارامترهاي مناسب براي هر نوع پوست اتفاق مي افتد.

آيا با انجام ليزر احتمال سرطان افزايش مي يابد؟
خير.تا کنون هيچ نوع سرطان زايي براي رفع موهاي زائد به وسيله ليزر گزارش نشده است.

آيا انجام ليزر موقع حاملگي اشکالي دارد؟
تحقيقات انجام شده نشان داده که انجام ليزر موقع حاملگي هيچ عارضه اي براي مادر و جنين ندارد حتي اگر ليزر روي شکم خانم باردار انجام شود.

اقدامات لازم قبل از انجام ليزر چيست؟
بايد دو هفته قبل از انجام ليزر موهاي محل کنده نشود و فقط با تيغ تراشيده شود. قبل از انجام ليزر بايد موضع شسته شود تا کرم يا آرايش کاملاً پاک شود.

? اقدامات لازم بعد از انجام ليزر چيست؟
بايد به مدت سه روز هر ?? ساعت از کرم هيدروکورتيزون استفاده کرد. مصرف ضدآفتاب هر ? ساعت نيز لازم است.
شفاتجهيز