صورتی توپر و جوانی دوباره با تزریق چربی

تزريق چربي شيوه اي نوين است که براي درمان لاغري صورت و جوانسازي کاربرد بسيار زيادي پيدا کرده است.در اين مقاله به شرح اين موارد مي پردازيم:
- در سنين جواني چهره ظاهري گرد و قلبي شکل دارد،گونه ها توپرهستند و تمامي سطوح گونه حالتي محدب دارند.در برخي جوانان که اندامي لاغر دارند،چهره حالتي استخواني دارد و گونه هانيز لاغر و استخواني هستند.لاغري صورت در اين جوانان به چهره ظاهري بيمار گونه داده وسن فرد را بالاتر از حد نشان مي دهد.اين افراد کانديداهاي بسيار مناسبي براي تزريق چربي هستند .
باتزريق چربي در ناحيه ي گونه ،در صورت لزوم زير چشم و درهر ناحيه ي ديگر مورد نيازچهره حالت جذابتري پيدا مي کند.يکي ديگر از موارد تزريق چربي، جوانسازي در افرادي است که بدليل افزايش سن يا رژيمهاي لاغري دچار افتادگي صورت يا عميق شدن خطوط صورت شده اند. باافزايش سن چربي گونه ها حالت تحليل رفته پيدا کرده وبرجستگي گونه از حالت يک تحدب يکنواخت به يک تحدب و تقعر در کنار هم تبديل مي شود.
همزمان بدليل تحليل بافت چربي در ناحيه ي اطراف دهان ،چانه،فک تحتاني و شل شدن بافتهاي اين ناحيه خطوط عميقي در ناحيه ي اطراف دهان و خطوط خنده ايجاد مي شود وگونه ها حالت آويزان پيدا مي کنند. دراين افراد چهره از حالت گرد وقلبي شکل باسطوح محدب به حالتي مستطيل باتقعرهاي متعدد تبديل مي شود.در اين افرادبا تزريق چربي و دادن حجم به صورت مي توان تقعرها را پر کرد،کاهش حجم چهره راجبران نمود وجواني را دوباره به چهره برگرداند.ضمنا بايد در نظر داشت که از آنجايي که تزريق چربي زير پوست نيز انجام ميشود،چروکهاي سطحي پوست نيز از بين رفته و سطح پوست هم جوان و شاداب مي شود.

در تزريق چربي توسط لوله هاي ظريفي بنام کانولا چربي از بدن خود فرد برداشت شده و پس از آماده سازي در محلهاي مورد نظر تزريق مي گردد.تزريق چربي با توجه به تهيه ي ماده ي اوليه از بدن خود فرد و حجم بالاي قابل تزريق روشي ايمن بدون خطر حساسيت به مواد تزريق شده،مقرون به صرفه و ماندگار است.به گونه اي که حدود 30% چربي تزريق شده در صورتي که فرد تغيير وزن نداشته باشد، تا چندين سال ماندگاري دارد.ضمنا مقداري از چربي گرفته شده فريز مي گردد تا در جلسه ي بعدي ترميم که معمولا دو تا سه ماه بعد است استفاده شود.
فقيهي 

سلامت و زیبایی