شلغم خوب سه علامت دارد

1 ـ شلغم بايد پر باشد، بنابراين اگر وسط آن شل باشد و با فشار انگشت فرو برود پلاسيده و مانده است‌ و چنان چه پخته و مصرف شود در روده‌ها توليد نفخ مي‌كند‌.

2 ـ پوست خارجي شلغم بايد براق و شفاف باشد‌.

3 ـ شلغم بايد سنگين باشد و وقتي وسط آن را بريدند درونش روشن و شفاف باشد‌.

بر اساس تحقيقات و بررسي‌هاي دانشمندان هر صد گرم شلغم داراي "35" كيلو كالري انرژي، "1" گرم پروتئين،"7" گرم گلوسيد،"0.2" گرم چربي‌، "1.1" گرم فيبر، "45" ميلي‌گرم گوگرد،"280" ميلي‌گرم پتاسيم،"60" ميلي‌گرم كلسيم، "36" ميلي‌گرم ويتامين " سي" و ‌همچنين صد گرم برگ شلغم داراي "36" كيلوكالري انرژي، "3" گرم پروتئين، "0.4" گرم چربي،"5" گرم گلوسيد، "1.2" گرم فيبر،"55" ميلي‌گرم گوگرد،"375" ميلي‌گرم پتاسيم، "260" ميلي‌گرم كلسيم، "60" ميلي‌گرم فسفر،"9" ميلي‌گرم سديم، "2.4" ميلي‌گرم آهن و"40" ميلي‌گرم ويتامين" سي" است‌.

منبع سایت ایران مانیا،خواص شلغم