راه حلی برای بالا بردن ماندگاری چربی تزریقی

اين روزها از روش هايي براي بالا بردن ماندگاري چربي تزريقي استفاده ميشود مثلا افزودن PRP به چربي تزريقي يکي از همين کارها است. PRP همان پلاسماي غني از پلاکت خود فرد است که اگر همراه با تزريق چربي، براي فرد تزريق شود، مي تواند نتيجه بهتري به دنبال داشته باشد و طول مدت ماندگاري چربي را هم تا حد قابل قبولي افزايش دهد. از طرف ديگر، سانتريفيوژ کردن چربي هايي که قرار است تزريق شوند( به وسيله سانتريفيوژهاي دستي) هم مي تواند بدون آسيب رساندن به سلول ها باعث غليظتر شدن چربي ها شود. اين کار هم باعث مي شود ما مجبور به تزريق حجم زيادي از چربي با کسب نتيجه رضايتبخش نشويم. سانتريفيوژ کردن چربي ها باعث ميشود که بيمار پس از تزريق با تورم کمتري هم در ناحيه صورت مواجه شود.
نکته مهم ديگر اين است که اين روزها ديده شده است که در ميان سلول هاي چربي و بافت چربي که قرار است تزريق کنيم، سلول هاي بنيادين هم وجود دارند. اگر ما بتوانيم سلول هاي بنيادين موجود در بافت چربي را خالص و جدا کنيم و آن را در ناحيه اي که مي خواهيم تزريق را براي درمان يا جوان سازي انجام دهيم، تزريق کنيم، ميتوانيم نتيجه بسيار بهتر و مطلوب تري به دست بياوريم. درحال حاضر کار جدا کردن سلول هاي بنيادين از بافت چربي در کشور ما در مرکز تحقيقات پوست و سلول هاي بنيادين درحال انجام است. اين روش، درماني بسيار خوب و موثري است که مي توان استفاده از آن را براي جوان سازي توصيه کرد.
دکتر ملکي