دستگاه های لیپوماتیک

دستگاه ليپوماتيک برپايه تکنولوژي منحصربفردي بنام Nutational Infrasonic Liposculpture بناشده است. دراين تکنيک استفاده از هواي فشرده،موجب حرکت کانولادرسه جهت فضايي شده، باايجادحرکت Nutational درفضاي بسته،امواج اينفراسونيک توليد و مرتعش خواهند شد.

بکاربردن امواج اينفراسونيک بافرکانس کمتراز 20 هرتز،دستگاه ليپوماتيک رابه بي عارضه ترين روش تخليه چربيهاي موضعي دردنيا بدل کرده است.

ارتعاش امواج اينفراسونيک ليپوماتيک، برخلاف امواج اولتراسونيک که درگذشته جهت تخليه چربي کاربرد داشتند،بدون ايجاد حرارت،سوختگي درمحل ورودکانولا،نکروزبافتي،پارگي وپرفوراسيون احشاء، سلولهاي چربي رااز محل خود جدا کرده، چربيهاي آزاد شده، توسط مکش دستگاه از بدن خارج مي شوند.
دستگاه روبولکس ( Robolex )
ROBOLEX سيستمي چند منظوره است که با بکارگيري امواج راديوفرکانسي، ليزر کم توان، اندرمولوژي و کويتيشن، به دستگاهي کارآمد جهت مقاصد زيبائي و تناسب اندام بدل شده است.

مکانيسم ROBOLEX:
استفاده از امواج راديوفرکانسي باي پلار با فرکانس 1-3 MHzجهت از بين بردن چربيهاي موضعي و سلوليت
در سيستمهاي راديو فرکانسي، عمق نفوذ برابر با نصف فاصله دو قطب است. پروبهاي RF لاغري موجود در اين دستگاه، از يک طرف در اندازه اي طراحي شده است که عمق نفوذي در حد لايه هيپودرم ايجاد مي کند. از طرف ديگر، اين پروبها داراي وکيوم مکانيکالي هستند که با ايجاد فشار منفي درحد 8bar، پوست را به داخل خود کشيده، موجب دستيابي کامل امواج راديوفرکانس به عمق چربي هيپودرمي مي شود.
مجهز به هندپيس RF باي پلار و مولتي پلار با اندازه کوچک، جهت کار بر روي صورت و گردن، که موجب جوانسازي، رفع چين و چروک، ليفتينگ و افزايش قوام پوست مي شود.
از مزاياي ديگر اين دستگاه، تعبيه وکيوم مکانيکال بين دو قطب RF است که همزمان با بهره گيري از مزاياي RF، موجب بهره گيري از مزاياي اندرمولوژي، شامل افزايش ميکروسيرکولاسيون، تحريک ساخت کلاژن و الاستين، درناژ لنفاوي در نواحي مبتلا به سلوليت و کمک به دفع ترشحات پس از ليپوساکشن خواهد شد.
استفاده از ليزر کم توان 500 نانومتري، جهت افزايش ميکروسيرکولاسيون موضعي، که موجب کمک به از بين بردن چربيهاي موضعي، سلوليت و جوانسازي شده،بابرداشت سلولهاي مرده ازسطح پوست،موجب از بين رفتن زبري پوست خواهدشد.
مجهز به وکيوم مکانيکال (اندرمولوژي) جهت افزايش خونرساني و درناژ لنفاوي در پوست و بافت چربي، که با ايجاد فشار منفي 8bar، موجب کمک به درمان سلوليت، افزايش متابوليسم سلولهاي چربي، دفع مواد زائد سلولها، تحريک ساخت کلاژن و الاستين در پوست مي شود.

مجهز به تکنولوژي کويتيشن، که با استفاده از امواج اولتراسوند، موجب شکستن ديواره سلولهاي چربي، درنواحي با ضخامت زياد چربي خواهد شد.