دستگاه های لیپوماتیک

دستگاه لیپوماتیک برپایه تکنولوژی منحصربفردی بنام Nutational Infrasonic Liposculpture بناشده است. دراین تکنیک استفاده از هوای فشرده،موجب حرکت کانولادرسه جهت فضایی شده، باایجادحرکت Nutational درفضای بسته،امواج اینفراسونیک تولید و مرتعش خواهند شد.

بکاربردن امواج اینفراسونیک بافرکانس کمتراز 20 هرتز،دستگاه لیپوماتیک رابه بی عارضه ترین روش تخلیه چربیهای موضعی دردنیا بدل کرده است.

ارتعاش امواج اینفراسونیک لیپوماتیک، برخلاف امواج اولتراسونیک که درگذشته جهت تخلیه چربی کاربرد داشتند،بدون ایجاد حرارت،سوختگی درمحل ورودکانولا،نکروزبافتی،پارگی وپرفوراسیون احشاء، سلولهای چربی رااز محل خود جدا کرده، چربیهای آزاد شده، توسط مکش دستگاه از بدن خارج می شوند.
دستگاه روبولکس ( Robolex )
ROBOLEX سیستمی چند منظوره است که با بکارگیری امواج رادیوفرکانسی، لیزر کم توان، اندرمولوژی و کویتیشن، به دستگاهی کارآمد جهت مقاصد زیبائی و تناسب اندام بدل شده است.

مکانیسم ROBOLEX:
استفاده از امواج رادیوفرکانسی بای پلار با فرکانس 1-3 MHzجهت از بین بردن چربیهای موضعی و سلولیت
در سیستمهای رادیو فرکانسی، عمق نفوذ برابر با نصف فاصله دو قطب است. پروبهای RF لاغری موجود در این دستگاه، از یک طرف در اندازه ای طراحی شده است که عمق نفوذی در حد لایه هیپودرم ایجاد می کند. از طرف دیگر، این پروبها دارای وکیوم مکانیکالی هستند که با ایجاد فشار منفی درحد 8bar، پوست را به داخل خود کشیده، موجب دستیابی کامل امواج رادیوفرکانس به عمق چربی هیپودرمی می شود.
مجهز به هندپیس RF بای پلار و مولتی پلار با اندازه کوچک، جهت کار بر روی صورت و گردن، که موجب جوانسازی، رفع چین و چروک، لیفتینگ و افزایش قوام پوست می شود.
از مزایای دیگر این دستگاه، تعبیه وکیوم مکانیکال بین دو قطب RF است که همزمان با بهره گیری از مزایای RF، موجب بهره گیری از مزایای اندرمولوژی، شامل افزایش میکروسیرکولاسیون، تحریک ساخت کلاژن و الاستین، درناژ لنفاوی در نواحی مبتلا به سلولیت و کمک به دفع ترشحات پس از لیپوساکشن خواهد شد.
استفاده از لیزر کم توان 500 نانومتری، جهت افزایش میکروسیرکولاسیون موضعی، که موجب کمک به از بین بردن چربیهای موضعی، سلولیت و جوانسازی شده،بابرداشت سلولهای مرده ازسطح پوست،موجب از بین رفتن زبری پوست خواهدشد.
مجهز به وکیوم مکانیکال (اندرمولوژی) جهت افزایش خونرسانی و درناژ لنفاوی در پوست و بافت چربی، که با ایجاد فشار منفی 8bar، موجب کمک به درمان سلولیت، افزایش متابولیسم سلولهای چربی، دفع مواد زائد سلولها، تحریک ساخت کلاژن و الاستین در پوست می شود.

مجهز به تکنولوژی کویتیشن، که با استفاده از امواج اولتراسوند، موجب شکستن دیواره سلولهای چربی، درنواحی با ضخامت زیاد چربی خواهد شد.