خواص میوه انار

از نظر طب قدیم ایران میوه انار سرد و تر و قابض است. آب انار سرد و تر و پوست انار سرد و خشک و بسیار قابض می باشد.

پوست ریشه درخت انار از بقیه قسمتهای این درخت قابض تر است. برای مصارف دارویی از گل، برگ، پوست درخت، پوست ریشه و دانه انار استفاده می شود.

خواص انار از این قرار است:

1. انار شیرین ادرار آور است.

2. ملین ( نرم کننده ) مزاج است.

3. آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است.

4. ترشح صفرا را زیاد می کند.

5. آب انار اسهال را برطرف می کند.

6. اگر انار را با عسل مخلوط کنید. و هر روز چند قطره در بینی بچکانید، از رشد پولیپ در بینی جلوگیری می کنید.

7. خون ساز است.

8. خون را تصفیه می کند.

9. برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت کلیه است.

10. آب انار خنک کننده است.

11. رنگ صورت را شاداب می کند.

12. گرفتگی صدا را برطرف می کند.

13. برای اضافه کردن وزن، انار بخورید.

14. آب انار مقوی قلب و معده است. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی