خواص آب انار سرخ برای پوست

برای دست یابی به خواص آب انار سرخ برای پوست متن زیر را مطالعه بفرمایید تا از خاصیت های این میوه بهشتی مطلع شوید.
گروهی از پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خواص آنتی اکسیدانی آب انار را در خنثی کردن رادیکال‌های آزاد بدن با 9 آب میوه تجاری مقایسه کردند. بر اساس این بررسی که نتایج آن در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منتشر شد در میان این آب میوه ها آبانار بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را برای مهار یا خنثی سازی رادیکال‌های آزاد به میزان 96 درصد داراست. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی