تکنولوژی و نگهداری میوه انار

انار را می توان پس از برداشت حتی خارج از سردخانه و در لابه لای ماسه نرم و خشک تا چندین ماه نگهداری نمود. انار در سردخانه مناسب بیش از 6 تا 8 ماه قابل نگهداری است.

برای مصارف شخصی و در مقادیر کم می توان انار را در گودالی در لا به لای ماسه نرم نگهداری کرد. ضمن این که استفاده از انبارهای زیرزمینی که معمولا دمای کمتری نسبت به بیرون دارند هنوز هم برای انبارداری انار استفاده می شوند. رایج ترین روش برای انبارداری اناردر ایران استفاده از انبارهای معمولی است، ساختمان ساده ای داشته و با گردش هوای سرد خنک می گردند. در این شرایط احتمال شیوع آفات و بیماریهای انباری همواره وجود داشته و به محصول آسیب می رساند.

در انبارهای صنعتی که در ایران کمتر دیده می شوند، از دمای 4-2 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 75 تا 85 درصد استفاده می شود که مزایای زیادی نسبت به روش های قبل داشته و عمر انباری انار را بدون آسیب دیدن آن افزایش می دهد.