تفاوت لیزر و الکترولیز

با وجود اثربخشی روش الکترولیز، این روش تاثیر کمتری نسبت به روش لیزر دارد. در این روش یک سوزن بسیار کوچک به هر یک از سوراخ های مو بر روی پوست وارد می شود و به این ترتیب مقدار مشخصی الکتریسیته و یا امواج رادیویی به صورت انرژی به محل وارد می شود. در مقابل، روش لیزر به صورتی است که امکان از بین بردن بسیاری از پیازهای مو در یک مرحله درمانی توسط آن وجود دارد. به این ترتیب می تواند کل ناحیه پشت لب را در طول پنج تا نه مرحله لیزر به سرعت درمان کرد. این موضوع در حالی است که در روش الکترولیز برای درمان این ناحیه به صدها مرحله درمان نیاز است. علاوه بر این، بیمار در زمان لیزر موهای زائد درد کمتری را در مقایسه با روش الکترولیز احساس می کند. رفع موهای زائد

شفاتجهیز

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی