تغذیه بوقلمونها

 اصول کلي تغذيه بوقلمونها مشابه تغذيه مرغان بوده تفاوتهاي اصلي به سطوح پروتئين مورد نياز و اهميت ويتامينهاي بيوتين و پيريدوکسين در جيره بوقلمون مربوط مي باشد .
تغذيه جوجه بوقلمون ها : جوجه بوقلمونها ( poults ) را بايد سريعا پس از سر از تخم درآوردن به اب و غذا رساند . وقتي تغذيه و اب دادن تاخيري 36 ساعته داشته باشد، جوجه بوقلمونها به سختي غذاخوردن را ياد ميگيرند و شايد تغذيه اجباري براي شروع به غذا خوردن انها نياز باشد به غذايي که جوجه بوقلمونها در ابتدا مصرف مينمايد،جيره استار تر گويند . پروتئين اين جيره بايد در حدود 28% باشد . جيره استار تر را جيره آغازگر يا شروع کننده نيز ميگويند که تنها تا سن يک هفتگي استفاده ميشود . اين جيره حاوي بيشترين سطوح انتي بيوتيک ها، ويتامين ها، اسيدهاي امينه و انرژي ميباشد . جيره شروع کننده بخصوص در زماني که جوجه بوقلمون تحت شرايط استرس قرار دارد بسيار مورد نياز است . از سن 4 تا 8 هفتگي، درصد پروتئين جيره 26% و سطح انرژي بايد بالاتر باشد .

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی