تعداد جلسات درمانی اسکارلت و فواصل بین درمان چگونه است؟

تعداد جلسات بستگي به هدف درمان، نوع و شدت مشکل پوستي دارد و با صلاحديد پزشک ? تا ? جلسه درمان با فواصل يک ماه الزامي است.
با توجه به اينکه نميتوان از روند پيري جلوگيري نمود بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم که تا آخر عمر به درمان مجدد احتياج نباشد از اين رو پيشنهاد مي شود هر ? ماه تا يکسال يک بار بيمار جهت درمان نگهدارنده به پزشک مراجعه کند.


آيا اين روش درماني احتياج به مکمل هاي ديگر دارد؟
معمولا دستگاه اسکارلت درمان کامل و جامعي را ارائه مي دهد ولي در بعضي مواقع درمان ترکيبي با روش‌هاي ديگر اثرات مورد نظر را دو برابر مي کند. مثلا در مورد افتادگي شديد پوست در خانم هاي مسن ترکيب آن با Doublo (جديدترين سيستم هايفو) نتايج عالي بهمراه دارد.
دکتر سلام