تزریق ژل در چه سنی قابل انجام است؟

تزريق ژل هم در برخي نواحي مثل لب ها براي افزايش حجم و فرم دهي انجام مي شود که در اين مورد هم هم مثل بوتاکس سن خاصي ندارد و از 16 سال به بعد در هر سني مي توان اينکار را انجام داد، اما توصيه نمي شود. اگر کسي واقعا مشکل دارد، در سنين بالاتر مي تواند براي اينکار اقدام کند که فقط ايرادات چهره برطرف شود. در مورد سنين بالا هم تا هر سني که خود شخص بخواهد مي تواند اينکار را انجام دهد. به طور کلي براي عمل هاي زيبايي سن جسمي براي ما مهم نيست، بيشتر سن عقلي مهم است که فرد به ثبات رسيده باشد و بتواند تصميم درستي بگيرد. يعني مطمئن باشيم فرد از روي احساسات تصميم نمي گيرد، واقعا دوست دارد عمل جراحي انجام شود و با آگاهي کامل اقدام مي کند. به همين خاطر توصيه مي شود که در سنين بالاي 18 سالگي عمل جراحي انجام شود که اطلاعات کافي و ثبات روحي و رواني در فرد وجود داشته باشد.
منبع: الو دکتر