تزریق چربی به چه صورت انجام میشود ؟

ابتدا محل برداشت چربي ضدعفوني ميشود و تحت شرايط استريل ، بي حسي موضعي انجام مي شود و با استفاده از سرنگهاي مخصوص که به سر آنها کانولاهاي مناسب وصل شده و از طريق سوراخ کوچکي چربي هاي زير پوست با فشار کم کشيده شده و چندين بار با سرم شستشو داده ميشود تا خون وساير مواد از آن جدا شود . بعضي از پزشکان از سانتريفيوژجهت جداسازي کامل سرمها از بافت چربي استفاده مي کنند. چربي آماده شده به داخل سرنگهاي يک سي سي کشيده مي شود وآماده تزريق ميشود .

محلي را که قرار است در آن تزريق چربي انجام شود ضدعفوني و بي حسي موضعي انجام مي شود. سپس به سرسرنگ يک سي سي کانول هاي مخصوص وصل شده و تزريق چربي به محل مورد نظرانجام مي شود.
اين عمل بصورت سرپايي درمطب انجام ميشود . اکثرا با بيحسي موضعي وگاهي با بيهوشي خفيف انجام ميپذيرد. طول مدت عمل يک تا سه ساعت بوده که به وسعت محل عمل و مقدار تزريق بستگي دارد .
دکتر ملکي 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی