تزريق چربی در بافت پستان

تزريق چربي در پستان ها به بيش از يك قرن بر مي گردد اما بدليل اينكه در راديو لوژيك ( ماموگرافي) تفسير وتشخيص آن با سرطان سينه اشتباه مي شد اين روش سالها منبع شده بود .
امروزه متخصصان راديولوژي به خوبي قادرند تغييرات ايجاد شده در ماموگرافي را پس از تزريق چربي به پستان را از مامو گزافي يك سرطان سينه افتراق دهند . بنابراين استفاده از اين روش بجاي پروتز ( كه جسم خارجي است ) در حجيم كردن سينه ها از محبوبيت روز افزوني برخوردار شده است .

كاربرد تزريق در بافت پستان در چه مواردي استفاده مي شود :
اين تكنيك را مي توان در موارد بسيار متعددي از نقايص پستان استفاده كرد . از جمله بزرگ كردن حجم پستانهاي كوچك ، اصلاح نقايص مادر زادي پستان ، اصلاح چين وچروك هاي ايجاد شده در پستان هاي ناشي از سن يا استفاده از پروتز ها و اصلاح حجم پستان پس از خارج كردن پروتز به هر دليل

ايا سن خاصي دارد ؟
در اين روش محدوديت سني وجود ندارد اما اكثريت موارد خانمهايي هستند بين سنين 25 تا 55 سال كه به دليل زايمانهاي مكرر مي خواهند شكل پستانها ظاهر طبيعي تر داشته باشد 0 افزايش حجم پستانها معمولا يك سايز مي باشد .

نحوه عمل :
اين عمل را مي توان با بيحسي موضعي انجام داد . محل مورد نظر براي برداشتن چربي معمولا شكم يا باسن است . چربي ان ناحيه با كانولاي خاصي برداشته شده و پس از انجام تكنيك هاي خاص صاف شدن مواد زائد و ذرات خون و سرم توسط سانتريفوژ چربي صاف شده از طريق سرنگ هاي كم حجم و كانولهاي بسيار ظريف به داخل پستان وعضله تزريق مي شود تا قوام مناسبي در پستان ايجاد شود
دکتر ملکي