تخیله ژل و تزریق چربی

در سال اخير موارد بسيار زيادي تزريق ژل ، براي رفع خطوط اخم ، خنده وهمچنين برجسته کردن لب ها و گونه ها انجام شده است . از اين تعداد گروهي که تحت تزريق ژل هاي موقت کوتاه اثر قرار گرفته اند چندان مشکلي نداشته اند به جز اينکه تاثير ژل تزريقي بعد از مدتي کاهش يافته ونهايتا از بين مي رود .روري سخن اين مقاله با کساني است که تزريق ژل هاي ماندگار طولاني اثر داشته اند وبه مشکلاتي برخورده اند که در اين مطلب به آنها اشاره خواهد شد .

افرادي که دچار مشکل ناشي از تزريق ژل شده اند ابتدا به پزشک خود مراجعه مي کنند وچاره مي انديشند .بعضي از همکاران اقدام به تخليه مي کنند که گاهي به دليل تخليه کامل نشدن ، همزمان با افزايش احتمال عفونت ومشکلات ناشي ازآن کار را سخت تر ومشکلي بر مشکل قبلي مي افزايند . عده ديگري با توجه به درد سر هاي تخيله ژل براي انجام اين کار سرباز مي زنند .

ژل هاي تزريقي
ژل هاي تزريقي به 2 گروه قابل جذب کوتاه اثر وغير قابل جذب طولاني اثر تقسيم مي شوند.
گروه اول معمولا با استفاده از ترکيبات بدن انسان مانند اسيدهالورونيک ساخته شده . به همين دليل توسط سيستم ايمني انسان به عنوان بافت بيگانه تلقي نشده ، بنارباين به تدريج جذب بدن شده وازطريق مجاري دفعي بدن خارج خواهد شد اما گرده دوم ژل ها حاوي ترکيباتي غير از ترکيبات تشکيل دهنده بدن انسان هستند که از ترکيبات اصلي ژل پاژ است (PMMA ) و توسط سيستم دفاعي بدن انسان بيگانه تلقي شده ونه تنها جذب نمي شود بلکه به مرور به دور آن پوسته اي تشکيل شده تا ازبافت هاي طبيعي بدن جدا شوند .وجود اين کپسول وپوسته است که موجب تغيير حالت وفرم ژل هاي تزرقي شده ونهايتا مشکلات متعددي ايجاد مي کند . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی