به تنهایی و همراه تزریق چربی (پی آر پی ) PRP

(PRP(plasma reach platelets) يا پلاسماي غني از پلاكتهاي توصيف كننده پلاسمائي است كه غلظت پلاكت ها در آن 5-6برابر ميزان عادي است.جداسازي PRP از خون كامل اتولوگ است كه با سانتريفوژجدا مي شود .علت توجه به PRP نقش مهمي است كه پلاكت ها درعمل انعقاد ونيز روند مربوط به ترميم بافتهاي سخت ونرم دارند .جراحان دهان ودندان وجراحان پلاستيك اولين گروه پزشكي بودند كه از PRP بمنظور تسريع در بهبود زخم ها سود بردند .اولين مطالعه تحقيقاتي در مورد اثرات PRPدر سال 2004 توسط آن ميشرا پزشكي كه برروي فوتباليست ها استانفورد كادر ميكرد انجام شد ووي 90 در صد وزرشكاراني را كه دچار عارضه chronic tennis elbow بودند با اين روش وطي 6 ماه بهبودي بخشيد .

اين مطالعه تحقيقاتي در مورد اثرات PRP غلظت بالاي پلاكت ها وميزان زيادي ازفاكتور هاي رشد است كه در گرانول هاي آلفا پلاكتهاي موجود مي باشد .مهمترين فاكتور هاي رشد موجود در PRP شامل DDGFbb vascular endothelial epithelial growth factor tgf B2-PDG fab TGF B1- (PDGfaa)growth factor مي باشد كه نقش همه انها در روند هاي مربوط به ترميم بافت ها شناخته شده است . ازانجا كه PRP از خودخود فرد جدا مي شود ذاتا بي خطر بوده وعاري از بيماري هاي قابل سرايت مانند HIV وهپاتيت مي باشد.بخاطر وجود فاكتور هاي ياد شده PRP قادر به تمايز وتكثير سلول بنيادي در بافت ها بوده وكمك به سنتزماتريكس تازه كلاژن خارج از سلولي مي نمايد .در حال حاضرPRPمورد توجه جراحان پلاستيك وزيبائي ،اورولوژيست ها ،ارتوپد ها وديگر رشته هاي پزشكي مي باشد .

عليرغم اينكه مطالعات كنترل شده وسيعي در مورد اثرات PRP در دسترس نمي باشد ملي در بحث مربوط به جوانسازي پوست كاهش چروك ها ، بهبود رنگ وقوام پوست كاهش كبودي زير چشم ادعا شده است . چروك هاي ريز كنار چشم ها وبالاي لب ، گردن وپشت دست ها با استفاده از PRP بهتر مي شوند . در واقع 1/3 فوقاني ،مياني وتحتاني صورت طي يك جلسه وبا درد نسبتا كم تحت درمان قرار مي گيرند كه مقايسه با IPL ودرمان با ليزر كه نياز به درمان مكرر دارند قابل توجه است .

البته PRP را مي توان بعنوان يك درمان كمكي همراه با روش هاي ديگر مثل ليزر همراه نمود كه ضمن افزايش اثرات روشهاي ياد شده به كاهش عوارض كمك بسزائي مي نمايد . در مورد اسكارهاي اكنه كه بعضا با روش هاي ديگر مثل ليزر بخوبي پاسخ نمي دهند از PRP به همراه subcision بافت فيروز زيرين با موفقيت سوده برده شده است . دردرمان ريزش موها وطاسي سر از PRP استفاده شده است واگر هنگام كاشت مو گرافت ها را با PRPآغشته نمائيم بعلت تحريك سلول بنيادي موجود در پاپيلاي درمي امكان گرفتن پيوندبيشتر مي شود .يكي از عرضه هاي مورد توجه بيماران وپزشكان پلاستيك زيبائي تزريق چربي فرد به منظور رفع چروك هاي صورت ، افزودن حجم وجوان سازي اين ناحيه است . منتهي اغلب پيوند هاي چربي بخاطر صدمه به سلول بنيادي بافت چربي هنگام تهيه پيوند وعدم وجود عروق خوني كه تغذيه واكسيژن بافت را مهيا سازد بسرعت وميزان زيادي تحيلي مي رود .

اگر بافت چربي با استفاده از سرنگ با حداقل تروما تهيه گردد وبهمراه PRP تزريق شود ميزان بقاي چربي تزريق شده حداقل 2-3 برابر شده تا 7سال در موضع باقي مي ماند. علت آن كمك PRP به پيدايش عروق جديد ورشد وتمايز سلول هاي بنيادي بافت چربي است . بايد دقت نمود كه استفاده از PRP در افراد دچار اختلالات انعقادي كاهش پلاكت ها افراد تحت درمان آسپرين ودارو هاي ضد انعقاد ،ديابت وايدز ،بيماري هاي تب دارو بيماري هاي مزمن كبدي ممنوع است .عوارض PRP ناچيز است وبه كبودي وتورم ناحيه كه ظرف چند روز بهبود مي يابد محدود است .

بايد دقت نمود از تزريق PRP به داخل عروق كه منجر به ترومبوز مي شود خودداري شود .بايد اذعان نمود كه PRP در در صد كمي از افراد هيچ پاسخ در خوري نمي دهد كه علت آن ناشناخته است . مطالعات آتي اثرات بالقوه PRP ومحدوديت هاي آنرا در طب زيبائي وديگر عرصه هاي پزشكي روشن خواهد نمود . در ضمن تبليغات سوئ در مورد اينكه PRP همان سلولهاي بنيادي است نبايد بيماران را گمراه نمايد ،همانطور كه گفته شدPRP فقط سلول هاي بنيادي پوست را تحريك وفعال مي سازد.
دکتر ملکي