برخی عوارض و بدی های لیپوماتیک

لیپوماتیک نوعی از دستگاه لیپوساکشن است که در سال 1996 ابداع شد و براساس ویبریشن کار می کند . از مزایای لیپوساکشن با لیپوماتیک ازبین بردن بافت بزرگ چربی البته در زمان بسیارطولانی حتی طولانی تراز لیپوساکشن سنتی است که طبعا خستگی دست جراح و عوارض ناشی از اشتباه جراح را درپی دارد.
برخی عوارض و بدی های لیپوماتیک
1- زمـان طـولـانی جراحـی که خستگی شدید و اشتباهات جراح را در پی دارد
2- ضـربات شدید ویبریشن که باعث آسیب به جراح و هم چنین بیمار می گردد.
3- چـون لیپوماتیک با ضربه کار می کند پس خطر آمبولی دراین روش مانند لیپوساکشن سنتی بالاست.
4- فـقط در مناطق بزرگ قابل استفاده است ودر مناطق ظریف مثل غبغب قابل استفاده نیست.
5- خـونـرـیزی شدید را به همراه دارد و هیچ مکانیسمی به جز اپی نفرین برای جلوگیری از خونریزی ندارد.
6- به دلیتل ضربـات شدید باعث کوفتگی های شدیدی در بیمار می گردد.

7- مـحـل های ورود پروب به دلیل قرارگرفتن ویبریشن و ساکشن بر روی یک پروب بسیار بزرگ است و جای زخم بدی به جای می گذارد.
8- مـحـدودیت استفاده در مکانهای مختلف را دارد و فقط در 3 منطقه شکم، ران و بازو قابل استفاده است و در مناطق دیگر نباید استفاده شود.
9- هیــچ مکـانیـسـمـی بـرای تحریک فیبروبلاستها و کلاژن سازی ندارد بنابراین پوست بیمار بعد از جراحی دچار افتادگی می گردد که این باعث ایجاد نارضایتی در بیـمارـ می شود.متاسفانه با تبلیغات غلط القا می شود که حرکت 3 بعدی کانولای لیپوماتیک باعث تحریک کلاژن سازی می شود در حالیکه این مساله به هیچ وجـه ریشه علمی نداشته و هیچ رفرنس علمی آنرا تائید نمی کند.
10- دوران نقاهـت طولانی طوریکه مریض قبل از 5 روز نمی تواند رانندگی کند.
11- در ناحـیه زانـو و مناـطق ظریف مثل غبغب قابل استفاده نیست.

12- به دلیـل اینکه مثل ساکشن سنتی عمل کرده و با ویبریشن چربی ها را می کند (mi kanad) نه اینکه لیز کند پس سلولهای چربی از بین نرفته و به همین دلیل است که نتائج لیپوماتیک برگشت پذیر است.
13- هیچ سیستم محافظتی برای پیشگیری از آسیب به عضلات،عروق و اعصاب ندارد و به همین دلیل است که میزان خونریزی بیمار شدید است.
14- با توجه به اینکه این سیستم با ویبریشن و ضربه کار می کند و اینکه حرکات دست جراح تعیین کننده میزان کندن چربی (kandan) و نه لیز چربیست پس هر جاکه هدایت کانولا با دست جراح بیشتر است و هم چنین طولانی بودن جراحی در این روش و خستگی دست جراح، آنچه به جای می ماند ناصافی شدید در محل می باشد که این عدم هماهنگی و یکنواختی باعث نارضایتی بیمار می گردد.
15- درد بعد از عمل شدید است و در بیشتر موارد غیر قابل تحمل است به طوریکه بیمار حداقل تا یک هفته نباید کار کند.
16- احتمال آسیب به احشا و پارگی زیاد است. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
پایگاه خبری زیست آنلاین
خدمات شنوایی سنجی