انار در احادیث

امام علی علیه السلام فرمود:

اَطعِموا صِبیانَکُم الرُّمّانَ فاِنَّهُ أَسرَعُ لِألْسِنَتِهِمْ،(2) به کودکانتان انار بخورانید ؛ چون که قدرت تکلم آنها را سرعت می بخشد.

آن حضرت در حدیث دیگری فرمود:

کُلُوا الرُّمّان بِشَحْمِهِ فإنَّهُ دبّاغٌ لِلْمِعْدَة و فی کلِّ حَبَّةٍ منَ الرّمّانِ إذا استْتَقَرَّتْ فی المعدةِ حیاةٌ للْقَلْبِ و إنارَةٌ لِلنَّفْسِ و تُمْرِضُ وسواسَ الشیطانِ اَربعین لیلةً؛(3) انار را با پیه آن (پوست زرد و ضخیمی که دانه های انار روی آن قرار دارد) بخورید؛ زیرا آن پوست زرد، معده را دباغی می کند. هر دانه ای از انار که در معده قرار می گیرد، دل را زنده و جان را نورانی و وسوسه های شیطانی را تا چهل شب بی اثر می کند.