افزايش 25درصدي مصرف گوشت بوقلمون

مصرف گوشت بوقلمون در كشور ما نسبت به سال گذشته 20 تا 25 درصد رشد يافته است. در حال حاضر بوقلمون از كشور كانادا و انگلستان به صورت جوجه يك روزه به كشور ما وارد مي شود به طوري كه هر جوجه بوقلمون يكروزه 130 گرمي با قيمتي بين 3000 تا 3500 تومان در اختيار پرورش دهندگان اين پرنده قرار مي گيرد.جوجه هاي بوقلمون ايراني نسبت به نوع كانادايي آن داراي ضعف هاي نژادي هستند. در پاهاي اكثر_ جوجه بوقلمون هاي ايراني بعد از چند روز زخم هاي عفوني مشاهده مي شود، از اين رو نگهداري آن ها در مقايسه با جوجه هاي يكروزه كانادايي چندان مقرون به صرفه نخواهد بود.

به طور كلي بوقلمون ها از دو نژاد برنز آمريكاي شمالي و سفيد هلندي تشكيل مي شوند كه در حال حاضر بوقلمون هاي نژاد برنز وحشي بيش تر با مقاصد تجاري توليد مي شوند كه از علت هاي اصلي آن مي توان به سينه پرگوشت و پهن اين نمونه اشاره كرد. وزن متوسط بوقلمون در سنين بلوغ در نژاد درشت جثه نر حدود 10 تا 18 كيلوگرم و ماده اين نژاد بين هشت تا 16 كيلوگرم و در نژادهاي ريز جثه نر حدود هشت كيلوگرم و ماده حدود پنج كيلوگرم است.
تبديل تخم به جوجه بوقلمون 28 روز طول مي کشد و وزن يك بوقلمون گوشتي ظرف مدت يك هفته به دو برابر مي رسد و در سن چهار هفتگي 40 بار سنگين تر از روز اول مي شود و در طول دوره پرورش 14 تا 18 هفتگي به وزن مطلوب جهت كشتار مي رسد.
فضاي موردنياز براي پرورش و نگهداري 10 بوقلمون دوماهه يك مترمربع مي باشد و براي هر 10 بوقلمون سه ماهه دو مترمربع و از چهارماهگي به بعد 5/2 متر مربع بايد در نظر گرفته شود.
40 درصد گوشت بوقلمون قرمز و 60 درصد آن گوشت سفيد است و به طور كلي از هر بوقلمون آماده براي كشتار 65 درصد گوشت به دست مي آيد.
علاوه بر گوشت بوقلمون كه از ارزش غذايي بالايي برخوردار است، چرم خام حاصل از پاهاي اين پرنده نيز براي تيكه دوزي روي انواع كيف و كفش مورداستفاده قرار مي گيرد.
نيازهاي تغذيه اي بوقلمون برحسب سن متغير است. همچنان كه سن اين پرنده افزوده مي شود نيازهاي پروتييني، ويتاميني و مواد معدني بدن اين حيوان كاهش مي يابد و بر نيازهاي آن به مواد انرژي زا افزوده مي شود.
پرورش بوقلمون از جمله فعاليت هايي است كه تجربه، آگاهي و دانش بالايي را طلب مي كند و فعاليت در اين زمينه براي افراد آگاه و با تجربه قطعاً سودآور خواهد بود.
بوقلمون در طبقه بندي حيوانات از خانواده مله اگرينه ( melegrine )و جنس مله اگريس ( meleagrinae ) ميباشد در اين جنس سه گونه وجود دارد که عبارتند از مکزيکي آمريکايي و هندو راسي دو گونه اول اجداد بوقلمون هاي فعلي بوده ولي گونه سوم هنوز به صورت وحشي باقيمانده است .
بوقلمون از کشور مکزيک به تمام جهان راه يافته در حالي که از نام آن اينگونه به نظر ميرسد که منشا آن کشور ترکيه ( turkey ) است .
بوقلمون پرنده ايست که داراي جثه اي نسبتا درشت ميباشد . بطور معمول وزن متوسط اين پرنده در سنين بلوغ در نژاد درشت جثه نر حدود 10 تا 14 کيلوگرم و ماده اين نژاد بين 7 تا 8 کيلوگرم و در نژادهاي ريز جثه نر حدود 8 کيلوگرم و ماده حدود 5 کيلوگرم است . چنانکه ملاحظه ميشود وزن جنس ماده در هر دو نژاد بمقدار قابل ملاحظه اي کمتر از نرهاي همان نژاد است و شکل جنس ماده نيز ظريف تر و باريک تر از پرنده نر است .
سر حيوان نسبت به جثه ، در مقام مقايسه با ساير پرندگان ، کمتر از متوسط است و پوشيده از پوستي چين و کرکدار ميباشد . در عقب سوراخ هاي بيني در جنس نر زائده اي گوشتي شکل وجود دارد که در حال عادي قريب به 5سانتي متر و در مواقع تظاهرات و تمايلات جنسي به 10 سانتي متر ميرسد . معتقدند که اين زائده و ساير زوائد ريز و درشت گوشتي که در قسمت هاي بدون پر يا کم پر حيوان وجود دارد نوعي وسيله حسي و مظهر واکنشهاي حسي حيوان است . زير گردن بوقلمون نيز پرده اي گوشتي شبيه به غبغب مشاهده ميشود . پوست پشت سر حيوان از جمله زائده بزرگ در مواقع ابراز تمايلات حسي بخصوص جنسي، رنگهاي مختلف به خود ميگيرد ولي در حالت عادي قرمز گلي رنگ است
در روي سينه بوقلمون ها دسته اي موي سخت وجود دارد که رشته هاي آن مانند سيم هاي فولادي نازک به نظر ميرسد . اين موها در سنين 2 تا 3 سالگي بدين شکل ظاهر ميشوند . در جنس نر پرهاي دم به علت داشتن عضلات نسبتا قوي ميتواند بصورت چتر ( بخصوص در مواقع ابراز تمايلات جنسي ) درآيد که بوقلمون نيز مانند طاووس از اين نظر شهرت دارد .  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی