اصولاً امواج رادیو فرکوئنسی ( Radiofrequenvcy waves ) چه امواجی هستند ؟

به زبان ساده اين امواج طيفي از امواج الکترومغناطيس ميباشند که براي عملکرد نياز به گيرنده و فرستنده دارند( مثل امواج راديو). وقتي اين امواج در بافت پوست رد و بدل شوند توليد گرما ميکنند که از اين اثر در جوانسازي پوست استفاده ميشود.

?- پديده پيري پوست چگونه اتفاق ميافتد ؟
قسمت مياني پوست که درم نام دارد مسوول استحکام و قوام پوست است. اين بخش از رشته هايي به نام کلاژن و الاستين تشکيل شده است. با افزايش سن و عوامل ديگري مثل آفتاب و سيگار اين رشته ها تغيير شکل ميدهند و در پوست کاهش مييابندکه نمود بيروني آن ايجاد شلي پوست و چين وچروک در آن مي باشد. دستگاه اسکارلت

?- مکانيسم عمل آر اف فرکشنال(Fractional RF) چيست ؟
اين سيستم که گاهي به آن MFR مخفف microneedle fractional RF هم ميگويند به اين صورت عمل ميکند که سوزنهاي بسيار ظريف وارد پوست ميشود که بين آنها امواج راديويي مبادله ميشود اين مساله باعث ايجاد گرما در بخش درم پوست ميشود که اين گرما باعث ايجاد کلا??ژن جديد و اتقباض کلاژن هاي قديمي ميشود. کلمه فرکشنال به معني بخش و قسمت ميباشد به اين معني که فقط بخشهايي از پوست حرارت ميبيند و بخش عمده اي در معرض حرارت قرار نميگيرد. اين مساله باعث ميشود که عوارض آر اف فرکشنال کمتر شود.