اسکارلت چیست؟

اسکارلت به عنوان جديد ترين روش جوانسازي در دنيا داراي گواهي ثبت اختراع براي فرکشنال آر اف (Fractional RF) مي باشد.
در اين دستگاه از عبور جريان راديو فرکانسي به طريقه فرکشنال استفاده مي شود.

امواج راديو فرکانسي(Radio Ferequency) چه امواجي هستند؟
جريان هاي الکتريکي که فرکانس آنها در محدوده امواج راديويي هستند که به اين دليل به آن ها جريان هاي راديو فرکانسي گويند. در سيستم هاي راديو فرکانسي که از محبوب ترين سيستم هاي جوانسازي مي باشنداز اين امواج راديويي استفاده مي کنند. از نظر طريقه عبور جريان راديو فرکانسي از پوست دستگاه هاي راديو فرکانسي به مدل هاي مونو پلار،باي پلار،تري پلار. دستگاه اسکارلت