اسکارلت چیست؟

اسکارلت به عنوان جدید ترین روش جوانسازی در دنیا دارای گواهی ثبت اختراع برای فرکشنال آر اف (Fractional RF) می باشد.
در این دستگاه از عبور جریان رادیو فرکانسی به طریقه فرکشنال استفاده می شود.

امواج رادیو فرکانسی(Radio Ferequency) چه امواجی هستند؟
جریان های الکتریکی که فرکانس آنها در محدوده امواج رادیویی هستند که به این دلیل به آن ها جریان های رادیو فرکانسی گویند. در سیستم های رادیو فرکانسی که از محبوب ترین سیستم های جوانسازی می باشنداز این امواج رادیویی استفاده می کنند. از نظر طریقه عبور جریان رادیو فرکانسی از پوست دستگاه های رادیو فرکانسی به مدل های مونو پلار،بای پلار،تری پلار. دستگاه اسکارلت