از بین بردن چربی شکم فقط با 5 گام

نوشابه هاي رژيمي، کمربندهاي لاغري، انواع سونا و ماساژ و… هيچ کاري براي لاغش شدن نميکنند در واقع اين روش هاي درماني براي پر کردن جيب برخي سود جويان مناسب است زيرا هيچ يک از آنها نمي تواند باعث کاهش چربي بدن شود
چربي هاي شکم يکي از سرسخت ترين چربي هاي بدن هستند. به راحتي با 5 حرکت زير چربي هاي شکم را از بين برده و شکم تان را کوچک کنيد. لاغري موضعي شکم و پهلو

حرکت اول براي کوچک کردن شکم
به پهلوي راست روي زمين دراز بکشيد.
ساعد دست‌تان را موازي روي زمين قرار دهيد و آرنج را ستون بدن کنيد.
حالا کمي بچرخيد و با ستون کردن آرنج دست چپ روي زمين، ساعد هر دو دست را کنار يکديگر روي زمين بگذاريد.
سعي کنيد قسمت‌هاي مياني بدن را کم‌کم از زمين جدا کنيد.
پس از جدا کردن سينه‌ها، شکم و باسن از زمين، 3 ثانيه در اين حالت بمانيد و سپس عضلات‌تان را شل کنيد.
حداقل 20 مرتبه اين حرکت را روي دو طرف بدن تکرار و سعي کنيد که اين ? ثانيه را در دورهاي بعدي به 5، 7، 9 و نهايتا، 15 ثانيه برسانيد.

حرکت دوم براي کوچک کردن شکم
ابتدا به پشت روي زمين دراز بکشيد.
کف دو دست را پشت سر يا گردن‌تان قلاب کنيد.
زانوها را حدود 45 درجه خم کنيد و کف پاها را کاملا صاف روي زمين بگذاريد.
حالا سعي کنيد در همين حالت و بدون بلند کردن کف پا از زمين، حالت نيمه‌نشسته به خود بگيريد.
در اين حالت بايد لرزيدن و انقباض عضلات شکم را احساس کنيد.
5 ثانيه در اين حالت بمانيد و دوباره روي زمين دراز بکشيد.
سعي کنيد بعد از چند مرتبه تکرار اين تمرين، زمان باقي ماندن در حالت نيمه‌نشسته را به ?? ثانيه برسانيد.
حداقل روزي 2 بار و هر بار 10 مرتبه اين کار را تکرار کنيد.

حرکت سوم براي کوچک کردن شکم
ابتدا به پشت روي زمين دراز بکشيد.
دست‌ها را کاملا صاف در دو طرف پهلوها بگذاريد.
حالا دست‌ها را در همان حالت صاف از زمين بلند کنيد.
گردن، شانه و سينه‌تان را هم همراه با پاها از زمين فاصله بدهيد.
50 ثانيه در اين حالت بمانيد و 30 ثانيه استراحت کنيد.
حداقل 2 مرتبه در طول روز و هر مرتبه 10 بار اين کار را تکرار کنيد.
اگر قرار گرفتن در اين حالت با پاهاي صاف براي‌تان مشکل بود، مي‌توانيد در حرکت‌هاي اوليه زانوهاي خود را به سمت شکم‌تان خم کنيد.
سعي کنيد در طول اين 50 ثانيه، عضلات شکم را منقبض کنيد و به سمت داخل فشار دهيد.

حرکت چهارم براي کوچک کردن شکم
به شکم روي زمين دراز بکشيد.
آرنج‌ها را خم کنيد و کف دو دست را به حالت سجده کنار صورت‌تان روي زمين بگذاريد.
سعي کنيد با کمک پنجه پا و بازها از زمين فاصله بگيريد.
در حالتي که بدن را از زمين جدا کرده‌ايد، کمر، باسن و زانوها را خم نکنيد.
حالا کم‌کم آرنج‌ها را هم صاف کنيد و کاملا از زمين جدا شويد.
30 ثانيه در اين حالت بمانيد و 10 ثانيه به خودتان استراحت بدهيد.
حداقل 2 مرتبه در طول روز و هر مرتبه حدود 10 بار اين حرکت را تکرار کنيد.


حرکت پنجم براي کوچک کردن شکم
ابتدا 4 دست و پا روي تشک ورزشي يا زمين قرار بگيريد.
کف دست‌ها، زانوها و پنجه پاها روي زمين قرار داشته باشند و آرنج‌ها خم نشوند.
حالا دست راست و پاي چپ را به صورتي که آرنج و زانو کاملا صاف شوند، بالا بياوريد.
3 نفس عميق بکشيد و دوباره به حالت اوليه برگرديد.
15 بار اين حرکت را روي دست راست و پاي چپ و 15 بار هم روي دست و پاي مخالف انجام دهيد.
حداقل 3 مرتبه در طول روز اين حرکت را تکرار کنيد.
زماني که نفس عميق مي‌کشيد، عضلات شکم را به سمت داخل منقبض کنيد.
منبع:salamatism.com