آیا روشی وجود دارد در یک یا دو جلسه سلولیت های پشت ران را از بین برد ؟

کلينيک کرايوليپوليز- انواع و اقسام روش ها وجود دارد.1-کوتيشن 2-کرايوليپوليز 3-روش RF و روشهاي ديگر..ولي با درمان چربي اضافي، بطور کامل و صد در صد برطرف نمي شود.علت سلوليت ها بيشتر در خانم ها شايع تر است و بدليل تفاوت هاي ساختماني بدن خانم ها و آقايان است که چربي هاي موضعي و منطقي رشد مي کنندو مرور زمان چربي ها ارگانيزه مي شوند.اين چربي ها بيشتر در نواحي پهلوها و کنار شکم و دور بازوها و...و در اثر کمبود فعاليت بدني و پرخوري و چاقي بوجود مي آيند.براي پيشگيري از آن هميشه وزن خود را در حالت مناسب حفظ نماييد . 

منبع: الو دکتر