آمادگی های قبل ازانجام لیزر

قبل از ليزر موهاي زائد بدن متخصص پوست اطلاعاتي راجع به شرح پزشکي بيما ر دريافت ميکند واورا معاينه ميکند .
دراين زمان پزشک و بيمار در مورد انتظارات بعد از ليزر وخطرات بالقوه و نتيجه اين جراحي گفت وگو مي کنند.

بيمار همچنين بايد:
از گرفتن حمام آفتاب، استفاده از رختخواب هاي اليافي، موم انداختن ، تزريق کلوژن براي جوان سازي پوست ? هفته قبل از ليزر موهاي زائد جلوگيري کند.
جلوگيري از استفاده از عطر ،خوشبو کننده بدن ويا هرچيزي که باعث ايجاد حساسيت در قسمت ليزر شده شود قبل و بعد از درمان شود.
جلوگيري از استفاده از آسپيرين ،داروهاي ضد التهاب و مکمل هاي گياهي که باعث افزايش خطر خونريزي مي شوند.

مواردي که بعد از ليزر رخ خواهد داد
قرمزي و تورم در پياز مو که طبيعي ميباشد.
احساس رد و ناراحتي ،که با مصرف داروهاي مسکن براي رفع موهاي زائد با ليزر مي باشد .